fbpx

Via Berlin Academie

Naast de voorstellingen, die voor Via Berlin uiteraard een zeer belangrijke eerste pijlers zijn, is er een tweede duidelijke pijler ontstaan: de Via Berlin Academie.

Bij de Via Berlin Academie onderzoeken wij de verbinding in de driehoek kunst-maatschappij-wetenschap en willen we de samenhang en inspirerende kracht van die driehoek uitdragen. We doen dit door middel van onderzoek op kleinschalig niveau met onderzoekers en kunstenaars. Alle resultaten van deze onderzoeken nemen we mee in het maken van de nieuwe voorstelling. Tijdens de tournee wordt het onderzoeksmateriaal verwerkt en aangevuld in een breed meereizend contextprogramma voor het theaterpubliek. We noemen dit de Via-Berlin-methode.

Aanjager van de academie is Dagmar Slagmolen, artistiek leider van Via Berlin. Hierin werkt zij veel samen met social designer Madelinde Hageman. Madelinde ontwerpt producten en programma’s die interactie tussen mensen mogelijk maken. Vincent is onderzoeker naar de relatie tussen muziek, geluid, lichamelijkheid, creativiteit en technologie, daarnaast is hij een specialist op het gebied van muzikale narrativiteit. 

Universiteit van Amsterdam

Sinds 2018 werken wij uitvoerig samen met de Universiteit van Amsterdam:

 • met het Instituut voor Interdisciplinaire Sociale studies waarvoor en waarmee we nieuwe vakken ontwikkelen
 • met de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (waar we elk jaar voor 300 studenten een practicum maand organiseren)
 • met de Honours Academie, waar we masterclasses geven in het drie maanden traject ‘The Next Great Small Transformation’.

Juni 2022 hebben we voor het eerst een groot veldonderzoek opgezet samen met de faculteiten politicologie, sociologie en fysiologie van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het Hot Politics Lab. Verweven met de muziektheatervoorstelling Acts of Citizenship, organiseerden we een groot live wetenschappelijk onderzoek ineen, waaraan ruim 4600 mensen live hebben deelgenomen.

De resultaten van dat onderzoek worden live gepresenteerd in ons verdiepende contextprogramma dat momenteel meereist met de voorstelling langs de Nederlandse theaters. Maart 2023 volgt de eerste officiële wetenschappelijk publicatie. 

Bekijk hier de prachtige en inspirerende website van Maya Nitzan. Ze heeft de website gebouwd in het kader van de Via Berlin Academie masterclass rondom de voorstelling Instant Loneliness.

  Radboud Universiteit

  Op de Radboud Universiteit in Nijmegen werken we onder andere met de faculteit Antropologie, bachelor en master, waarvoor we een speciaal traject hebben ontwikkeld. We doen dit voor zowel het veldonderzoek in bachelor 3, als voor reflectie en beoordeling in en rondom de masterscriptie. Ook geven we masterclasses aan de Honours Academie van de RU waar studenten van veel verschillende faculteiten samenkomen. 

  Nieuw onderwijs
  Voor zowel de UvA als de RU ontwikkelen we nieuw onderwijs op maat in samenwerking met de vakdocent. Daarin geven we zelf les, begeleiden studenten en docenten. De vakken gaan onder andere over

  • persoonlijke verbinding vinden en leggen
  • persoonlijke ontplooiing
  • een beter verhaal leren vertellen (zowel inhoudelijk als qua presentatie) waardoor je een breder publiek leert bereiken
  • flexibiliteit trainen in het wisselen tussen verschillende perspectieven
  • de juiste vorm van arts-based research vinden bij je onderzoeksvraag
  • je verbeelding en voorstellingsvermogen leren oprekken zodat je tot andere nieuwe oplossingen leert komen. 

  Andere samenwerkingen

  Ook werken we samen met de Universiteit van Tilburg, faculteit Communication & Cognition, aan het opzetten van een nieuw live onderzoek voor najaar 2023.

  We werken samen met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, master muziektheater, en zijn we net een driejarige samenwerking aangegaan met de University of Hull (Engeland), faculteiten Criminologie, Social Justice, Drama en Music. 

  We hebben inmiddels veel verschillende vormen ontwikkeld en zijn eigenlijk constant in beweging binnen de driehoek kunst-maatschappij-wetenschap om te kijken hoe en waar we die kunnen verbinden en waar wij een steentje bij kunnen dragen.

  Contact opnemen Bij interesse of vragen over de Via Berlin Academie kunt u contact opnemen met Dagmar Slagmolen via dagmar@viaberlin.nl.

  Nieuwsbrief

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!