fbpx

Over Ons

Music theatre and arts based research

Via Berlin vertelt met een volstrekt eigen vorm van muziektheater persoonlijke, herkenbare verhalen die symbool staan voor universele en maatschappelijke thema’s die ons bezighouden. Oorlog, illegaliteit, eenzaamheid, segregatie, gevaarlijke relaties, populisme… de ontwikkelingen in de wereld zetten ons denken op scherp. Deze verhalen vertellen we in ontroerende performances met klassiek muziek, beweging en nieuw geschreven teksten. Omdat muziek en beweging iets kunnen overbrengen wat niet in woorden te vatten is. Via Berlin werkt zeer graag samen met vooruitstrevende muzikale ensembles zoals het Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Cello Octet Amsterdam en het Berlage Saxophone Quartet.

Nieuwe woorden schrijven we om vragen op te werpen en overpeinzingen te delen, samen met sociale partners en wetenschappers. Sinds 2018 heeft Via Berlin een structurele samenwerking met de Universiteit van Amsterdam waar elk jaar zo’n driehonderd studenten onderzoek doen rondom onze voorstellingen. Ook werken we vaak samen met de Radboud Universiteit van Nijmegen.

Via Berlin is in 2008 opgericht door theatermaker Dagmar Slagmolen en violiste Rosa Arnold onder de vleugels van Orkater/De Nieuwkomers. Na vijf jaar van groei en professionalisering werden we in 2013 een zelfstandig opererend gezelschap. Met ons drieluik over Oorlogsverhalen wonnen we in 2014 de Charlotte Köhlerprijs.

Via Berlin heeft in korte tijd een bijzondere en waardevolle positie verworven in muziektheater, zo onderbouwt het Cultuurfonds de toekenning van de Charlotte Köhler Prijs voor talent in theater. Via Berlin maakt muziektheatervoorstellingen waarbij tekst en muziek , en daarmee ook acteur en muzikant, volkomen gelijkwaardige middelen zijn om een verhaal te vertellen. Dit leidt tot ‘aansprekend en ontroerend muziektheater’, aldus de Adviescommissie Theater van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Ook internationaal is Via Berlin opgevallen. Zo speelden onze voorstellingen de afgelopen jaren in Brazilië, Engeland, Zuid-Afrika, Kosovo, China en Rusland.

Missie

Het is onze missie onderbelichte verhalen, of thema’s waar een taboe op ligt, aan een zo groot en divers mogelijk publiek op te voeren. Klassieke muziek in de breedste zin, is altijd de indringende hoofdverteller. Onze voorstellingen spelen door heel het land in theaters, op festivals en op bijzondere locaties. Wij worden gedreven door onze betrokkenheid bij de maatschappij. Door altijd samen te werken met wetenschappelijke, culturele en sociaalmaatschappelijke partners ontwikkelen we continu vernieuwende vormen en invalshoeken. Dit leidt tot scherpe, spannende en radicale voorstellingen. De gelaagdheid en de verrassende perspectieven leiden bij het publiek tot een nieuwe of verfijnde blik op de wereld. Mede door een uitgebreide contextprogrammering, zijn we in staat diepgaande totaalervaringen te creëren die mensen activeren en aanzetten tot verwondering, ontroering, (zelf)reflectie en dialoog.

Visie

Wij zetten ons in voor een inclusieve en sociale samenleving met gelijkwaardige kansen voor iedereen, waarin mensen naar elkaar omkijken. Dit doen we door het creëren van aangrijpende verbeeldingen van onderbelichte en prangende maatschappelijke kwesties (zoals eenzaamheid, huiselijk geweld en psychische aandoeningen) in originele muziektheatervoorstellingen, in samenhang met een brede contextprogrammering met sociale partners en wetenschappelijk onderzoek. Hiermee geven we een podium aan taboedoorbrekende verhalen, verbinden we kunst-maatschappij en wetenschap en zetten we maatschappelijke verandering in gang.

Muziektheater & Arts-Based Research

De maatschappij geeft aanleiding, de wetenschap onderbouwt en de kunst vertaalt en onderzoekt nog veel verder. Volgens dit principe werkt Via Berlin.

Via Berlin staat midden in de samenleving. We onderhouden een uitgebreid netwerk aan maatschappelijke en wetenschappelijke partners en zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen en partijen om mee te praten en samen te werken. Onze voelsprieten staan continu uit. De thema’s die wij behandelen, bepalen wij op basis van onze eigen waarneming en kritische blik op de maatschappij, als ook in gesprekken met filosofen en wetenschappers. Wij kijken naar zaken die wringen en zien hierin aanleiding om in actie te komen. De onderlinge relaties tussen mensen vormen de gemene deler. Waar ontwijken mensen elkaar, terwijl ze elkaar eigenlijk nodig hebben? Wat kan je voor een ander doen en hoe kun je de taboes die je daarbij tegenkomt doorbreken?

Via een uitgebreid vooronderzoek zoomen we diep op een betreffend thema in en halen we verhalen op bij specialisten, ervaringsdeskundigen en betrokkenen. Daarbij bespreken we onze bevindingen met betrokken wetenschappers. Hierdoor lukt het de enorme complexiteit die dit soort maatschappelijke problemen vaak kenmerken, in kaart te brengen en de vele perspectieven te bevatten. 

Vervolgens verwerken wij alle input tot een boeiende muziektheatervoorstelling die zoveel mogelijk perspectieven naast elkaar laat bestaan en het publiek vragen voorlegt. Met ons contextprogramma versterken we onze uitnodiging tot een groter gesprek. Onze benadering van onderzoek onder mensen, wetenschappelijke reflectie, abstrahering en vertaling middels kunst, zet het publiek aan om met nieuwe ogen te kijken en de dialoog aan te gaan. Het is daarmee een sterke vorm van social practice.

Via Berlin Academie

Bij verregaande onderzoek dat Via Berlin verricht voorafgaand aan een voorstelling zijn de afgelopen jaren steeds meer universiteiten met verschillende faculteiten en hogescholen betrokken geraakt. Ook werd onze artistiek leider Dagmar Slagmolen, steeds vaker gevraagd om les te komen geven op het snijvlak van kunst en wetenschap. Hierdoor is een eigen lesmethode ontstaan waarin Arts-Based Research, Arts-Based Presentation en Arts-Based Reflection worden aangeleerd. In 2022 is de Via Berlin Academie officieel opgericht. Hierin ontwikkelt Dagmar samen met social designer Madelinde Hageman nieuwe lesvormen. Van masterclasses tot lestrajecten van meerdere maanden. In Nederland onder andere in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit, ArtEZ hogeschool voor de Kunsten en de Universiteit van Hull, Engeland.

Wij geven les van bachelor t/m master en aan de honours academies. Lees meer onder het kopje Via Berlin Academie in de menu balk.

Vorm en signatuur

Via Berlin heeft de afgelopen jaren een eigen onderscheidende vorm van muziektheater ontwikkeld en verfijnd. Hierin worden universele aangrijpende maatschappelijke thema’s vertaald naar een beeldende, geabstraheerde, choreografische en muzikale theatervorm. Live uitgevoerde klassieke muziek van het hoogste niveau is de hoofdverteller; tekst wordt slechts ingezet om noodzakelijke detaillering aan te brengen of vragen voor te leggen. Doordat muziek direct inspeelt op de emotie èn tijdens de voorstelling veel ruimte biedt voor overpeinzingen, raakt het publiek, anders dan normaal, op een doordringende wijze emotioneel en persoonlijk betrokken bij de voorstelling en de thematiek. De term ‘radicale vervoering’, als afgeleide van ‘radicale verbeelding’, is in veel gevallen toepasselijk. Onze voorstellingen raken mensen vaak diep en zorgen bij velen voor grote ontroering. 

De topmusici spelen uit hun hoofd en worden getraind om als volwaardig performer naast acteurs en eventueel dansers, de dramatische lijn mee te bouwen in beweging en spel. Via Berlin mixt klassieke, hedendaagse en nieuw gecomponeerde muziek tot een unieke, op maat van de voorstelling gemaakte, compositie. Op de vloer worden de verschillende lagen van muziek, tekst, choreografie en beeld samengesmeed tot één geheel en zo ontstaat de typisch gelaagde Via Berlin-signatuur.

Hecht vast team achter de schermen

Oprichters Dagmar Slagmolen & Rosa Arnold
Artistiek leider Dagmar Slagmolen
Muzikaal Adviseur Rosa Arnold
Zakelijk leider Katrien Sitters
Hoofd productie Juliska Retra
Programmamaker Mara van Nes
Huis Wetenschapper Daan Blankenstijn
Huis Politicoloog Matthijs Rooduijn
Digital Creator Jeroen Janssen
Marketing Strateeg Henriette van Eckeveld
Social Media Marketeer Britt van Schie
Social Designer Madelinde Hageman
Vormgeving Michiel Voet en Dieuweke van Reij
Technisch Producent & Geluidsontwerper Robert van Delft
Bouw & Lichttechnicus AJ ten NapelOffice Manager Brenda Schoone

Veel prachtige voorstellingen hebben we gemaakt in regie van Ria Marks. Dagmar staat op de vloer en of regisseert. Bij veel voorstellingen is Pim Veulings betrokken als choreograaf en of (mede)regisseur. Het ensemble op de vloer bestaande uit musici en acteurs, wisselt per voorstelling zodat er telkens een nieuw klankspectrum onderzocht kan worden.

Voorstellingen tot nu toe

Een mond vol zand.
Vanaf nu heet je Pjotr.                                                                        
Home Sweet Home.

Oorlogsdrieluik. Co-producties met Orkater en de laatste twee ook met het Ragazze Quartet.

Dead End.
Co-producties met Orkater.

Masote’s Dream.
Co-productie met Orkater & Zuid Afrika.

Comfortzone.
Co-productie met Orkater & het Ragazze Quartet.

Ooit                                                                                                                                                                                        
Co-productie met Bellevue lunchtheater.

Breaking the Silence
Met het Berlage Saxophone Quartet (toerde met veel succes door Nederland, Kosovo, Rusland en China).

Lost Tango.                            
Jubileum co-productie met Orkater & het Ragazze Quartet.

Instant Happiness.
Instant Love.
Instant Loneliness.
Het Instant-drieluik. Co-productie met Cello Octet Amsterdam.

Acts of Citizenship.                                                                                                                           
Co-productie met het Berlage Saxophone Quartet. Muziektheater en groot wetenschappelijk onderzoek ineen ism de Universiteit van Amsterdam en het Hot Politics Lab.

Invisible City

muziektheatrale Installatie voor in de publieke ruimte, ism social designer Madelinde Hageman, vormgevers Michiel Voet en Dieuweke van Reij, geluidsontwerper Robert van Delft

Huis G.

Met dansers Laurent Delom de Mezérac en Dagmar Slagmolen, improvisatie meesters Remco Menting en Oene van Geel. Regie en Choreografie Pim Veulings. Muziektheater verweven met wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de omstander ism Radboud Universiteit Nijmegen.

Uitgelicht

Bestuur

Jaap Lampe - Voorzitter

Talitha Stijnman - Penningmeester

Vincent Meelberg - Secretaris

Via Berlin hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Het gezelschap streeft naar een veilige en gezonde leef- en werkomgeving en werkt met een externe vertrouwenspersoon.

Daarnaast kunnen medewerkers ook contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwens persoon via mores.online.

Via Berlin heeft een ANBI-status, waardoor schenken aan het gezelschap fiscale voordelen heeft.

Ons ANBI/RSIN-nummer is - 851626 889

BTW-nummer Stichting Via Berlin - 8516.26.889.B01

KvK-nummer - 55254004

Via Berlin wordt ondersteund door

structureel

meerjarig

projectmatig

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!