Nieuws

Instant Loneliness

In de stilte en tegelijk in de chaos die er nu door de theaterwereld raast, zijn wij druk in voorbereiding voor onze nieuwe voorstelling Instant Loneliness i.s.m. Cello Octet Amsterdam en dansproductiehuis Korzo.

We hopen dit laatste deel van ons drieluik met het octet in het najaar te kunnen gaan spelen. Of dat al in de theaters kan of dat we een van onze alternatieve scenario’s gaan produceren verschilt wellicht per stad.

Het maakt ons creatief in het uitdenken van nieuwe paden, naar het zoeken naar de essentie van wat wij doen om vervolgens te kijken wat wij kunnen brengen en geven en wie wij daarbij nodig hebben.

De periode voor de zomer was bedoeld om te repeteren met Dagmar, de cellisten, choreograaf Pim Veulings en danser Pedro Ricardo Henry. Nu we echter zover uit elkaar zitten en aanraken en samen spelen onmogelijk is, zijn we de repetities gestart door middel van solo-opdrachten thuis. We delen en bespreken filmpjes die leiden tot nieuwe opdrachten. We stellen onszelf en elkaar de vragen:

Welke verhalen over eenzaamheid geven ons nieuwe inspiratie? Welke verhalen zeggen iets over deze periode en kaarten ook een grotere thematiek aan?

Om zo snel mogelijk live te kunnen repeteren, buigen wij ons over het bedenken van alternatieve vormen.  Nu Instant Loneliness voor zovelen opeens ongelooflijk actueel is geworden, hopen wij jullie na de zomer een prachtige tocht aan te kunnen bieden die terugkijkt, inspireert en uitnodigt tot nieuwe verbinding.

Act of Citizenship

We zijn in onderzoek voor onze grote voorstelling Act of Citizenship die we in 2021 samen met het Berlage Saxaphone Quartet op Oerol, Over het IJ Festival en in de theaters spelen. Ook voor deze voorstelling denken wij na over alternatieve vormen zowel buiten als in de theaters.

Een kleine twee jaar geleden is Dagmar begonnen met het uitdenken van dit bijzondere project over burgerschapsdaden, moed, schuld, individuele verantwoordelijkheid en mogelijke verzoening. Oerol heeft Dagmar met dit project geïntroduceerd binnen het Europese IN Situ; een netwerk van Europese Theaterfestivals die bijzondere makers bij elkaar introduceren en regelmatig bij elkaar komen om bijzondere projecten waar mogelijk samen verder te ontwikkelen.

Nu zitten we ruim een jaar voor de beoogde première in juni 2021.

Dit is altijd een spannende periode wanneer alle lijnen van verhaal, muziek, vormgeving, spelers en speellocaties samenkomen. De thematiek wordt in vele gesprekken met het artistieke team op elk niveau doorgespit zodat zowel schrijver, componist, regisseur als vormgevers op dezelfde lijn zitten. Muzikale uitgangspunten worden vastgelegd, spelers worden gevraagd, er worden decorstudies geschetst, samenwerkingspartners gezocht en fondsen aangeschreven.

Wat is de kern van de voorstelling, wat vertellen we met taal en waar staat de muziek voor en welk gesprekken willen we met deze voorstelling ontketenen? Welke verdiepende contextprogrammering willen we ontwikkelen en wie willen we daarbij betrekken?

We gingen dit jaar op Oerol een verdiepende residentie houden waarbinnen wij het publiek mee zouden nemen op een onderzoekstocht voor drie van onze nieuwe voorstellingen. Als het mag, willen wij wellicht toch naar Terschelling gaan in juni. Al is het maar voor even,

al is het omdat Terschelling ons altijd zoveel inspiratie en inzichten geeft en al is het omdat we een juni zonder Terschelling ons bijna niet voor kunnen stellen. 

We zitten niet stil en komen juist creatiever in beweging, zij het nog even verborgen. We houden jullie op de hoogte als er meer bekend is omtrent de speeldata. Laten we hopen dat we elkaar spoedig weer mogen ontmoeten. Tot die tijd hopen we dat het goed met jou en de jouwen gaat. Houd vol! 

Team Via Berlin